Skip to main content

     W lutym 2019 r. Karmenu Vella  - Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa oraz Phil Hogan - Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przesłali list do wszystkich Ministrów Środowiska i Rolnictwa Krajów Członkowskich Unii Europejskiej dotyczący działań na rzecz  ochrony i minimalizowania konfliktów z odtwarzającą się populacją wilka w Unii Europejskiej. W liście podkreślają że „powrót wilka jest wkładem w ochronę europejskiej przyrody i powstrzymywania globalnej utraty różnorodności biologicznej”, jednocześnie zapewniają, że Komisja Europejska jest świadoma wyzwań, które stwarza powrót tego drapieżnika i że wspólnym celem UE jest osiągnięcie koegzystencji z dużymi drapieżnikami i cel ten jest całkowicie zgodny z unijną polityką ochrony przyrody.

Dlatego chcąc zapewnić wdrożenie skutecznych środków ochrony inwentarza, w celu uniknięcia lub zmniejszenia szkód w zwierzętach gospodarskich, w listopadzie 2018 r. KE zmieniła Wytyczne w Sprawie Pomocy Państwa dla sektora rolnego, umożliwiając pełen zwrot kosztów związanych z takimi inwestycjami, jak również kosztów pośrednich, takich jak koszty weterynaryjne i koszty pracy związanej z poszukiwaniem zaginionych zwierząt gospodarskich. W świetle obecnych Wytycznych w Sprawie Pomocy Państwa posiadanie skutecznego i sprawiedliwego systemu wypłaty rekompensat za szkody w inwentarzu jest dozwolone i pożądane.  Ponadto dostępne jest znaczne wsparcie finansowe zarówno w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak i w ramach unijnego programu ochrony środowiska i klimatu LIFE na kompleksowe szkolenia, pomoc techniczną, oraz dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami. W ramach EFRROW jest możliwe wsparcie dla środków zapobiegawczych, takich jak zakup ogrodzeń ochronnych lub psów stróżujących, jako inwestycji nieprodukcyjnych, które mogą być finansowane do 100%. W ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych płatności w obszarach, w których obecność wilków może uniemożliwić realizację korzystnych dla środowiska praktyk wypasowych, mogą pokryć dodatkowe koszty pracy związane z utrzymaniem ogrodzeń ochronnych, jeśli te prace są wykonywane regularnie i prowadzą do powtarzających się kosztów. Ponadto koszty związane z utrzymaniem psów stróżujących mogą być wliczone w wypłacane kwoty, tam, gdzie przewiduje się regularne korzystanie z takich psów.

Oznacza to udostępnienie także polskim hodowcom znacznych środków unijnych na wypas i ochronę stad w obszarach występowania wilków, pod warunkiem jednak, że nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisze te możliwości w ww. programy.

Do pobrania:

List Komisarzy UE do Ministrów - wersja polskojęzyczna

List Komisarzy UE do Ministrów - oryginał

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 110 046

Śledź nas


© 2022 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. All rights Reserved.   Powered by Indico.pl / mapa witryny